Närebos historia

Gården Närebo omnämns första gången 1541 i jordeboken. Då stavades namnet Nerrebo, som sedan genom århundraden blev Nedrebo, Nærebo och vid slutet av 1700-talet Närebo. Vid denna tid flyttades gården till dess nuvarande belägenhet i samband med att grannfastigheten Gethalla förvärvades och slogs samman med Närebo. Magasinsbyggnaden och mangårdsbyggnaden samt parkträden härrör från denna tid.
Fram till 1808, då den siste av släkten Ekebladh gick ur tiden, ägdes gården av denna släkt. Clas Julius Ekebladhs bortgång avslutade en lång epok, där först o främst Stola men också ett antal gårdar, som släkten förfogat över bytte ägare.
1946 förvärvade min farfar gården och 1972 övertog min far gården.
Efter mjölkproduktionens upphörande bedrevs det en tid slaktsvinsproduktion, men efter min fars övertagande så har köttproduktion varit dominerande. Denna upphörde helt 2004, då vi startade den nya butiken och restaurangen.
Idag är gårdens 145 ha inriktade på spannmålsproduktion. Vi har även ett flertal växthus samt frilandsodlingar som förser restaurang- och butiksverksamheten med färska grönsaker under säsong.

2004 byggde vi nya lokaler för vår gårdsbutik samt restaurang och
2012 stod ladugården klar med nybyggt hotell och konferens.
// C-G Carlander

Wichudaporn driver nu Närebo gårdshotell och restaurang

Juni 2023 tog Wichudaporn Chaiyasaeng över arrendet av restaurangen och gårdshotellet. Nu serveras vällagad och smakrik mat av tidigare Mästerkock-deltagaren Wichudaporn.

Varmt välkomna!